مسئول بخش اداره آموزش آنلاین افغانستان اخراج شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اخراج كارمند رياست جمهوری افغانستان در پی درز سند جنجالی

اداره امور ریاست جمهوری افغانستان گفته که ثواب‌الدین مخکش مسئول بخش اداره آموزش آنلاین را اخراج کرده. آقای مَخکَش متهم شده راهنمایی تهیه کرده که در آن افراد از روی قومیت طبقه بندی شده‌اند و براین اساس به آنها امکانات شغلی داده می‌شود. او پس از درز آن به رسانه‌ها، گفت از مقامش استعفا کرده.‌ اسماعیل شهامت از کابل گزارش می‌دهد.