عملکرد اداره تدارکات ملی افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اداره تدارکات ملی افغانستان: جلو فساد ۷۵۰ میلیون‌دلاری را گرفتیم

اداره تدارکات ملی افغانستان اعلام کرده که در سه سال اخیر از هدر رفتن صدها میلیون دلار جلوگیری کرده. این اداره یکی از زیرمجموعه‌های دفتر ریاست جمهوری است که ۵۰ درصد بودجه ملی با تصویب آن مصرف می‌شود. در همین حال منتقدان می‌گویند متمرکز شدن نظام تدارکاتی افغانستان، باعث کاهش اختیارات مالی نهادهای دولتی و تاخیر در اجرای پروژه‌ها شده. ایوب آروین از کابل گزارش می‌دهد.