' سوء استفاده جنسی مقام‌های نظامی افغان از بیوه‌های سربازان کشته شده'
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'سوء استفاده جنسی مقام‌های نظامی افغان از بیوه‌های سربازان کشته شده'

وزیر داخله افغانستان گزارش های مربوط به سوء استفاده جنسی مقام‌های نظامی افغان از بیوه‌های سربازان کشته شده را تکان دهنده خواند. بر اساس گزارش منسوب به بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار، شماری از بیوه‌های سربازان افغان برای گرفتن حقوق همسران کشته شده شان، مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته اند. اسماعیل شهامت، خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.