آزادی کسی که به سمت گلبدین حکمتیار کفش پرت کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آزادی کسی که به سمت گلبدین حکمتیار کفش پرت کرد

در ولایت هرات افغانستان، جوانی که در نماز جمعه گذشته مسجد جامع هرات بسوی گلبدین حکمتیار کفش پرت کرده بود، امروز آزاد شد. عبدالواحد دادشانی که در ۴ روز گذشته در حبس بود، پس از آزادی به رسانه ها گفته که بر اساس انگیزه های شخصی این کار را کرده و با هیچ گروه سیاسی ارتباط ندارد.

عالیه رجایی گزارش می‌دهد.