زرد، سبز و قرمز؛ همه شیرین؛ جشن انگور در شمال کابل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زرد، سبز و قرمز؛ همه شیرین؛ جشن انگور در شمال کابل

امروز جشنواره ‌فرهنگی انگور در شمال کابل برگزار شد. این منطقه مرکز اصلی تاکستان‌های انگور افغانستان است. موسیقی محلی، شاهنامه‌خوانی و نمایشگاه‌ نقاشی، از بخش‌های جشنواره بود. ضیا شهریار گزارش می‌دهد.