حضور اشرف غنی در مراسم عاشورا در کابل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حضور اشرف غنی در مراسم عاشورا در کابل

اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان می‌گوید مردم افغانستان هرگز اجازه نخواهند داد "دشمنان این کشور" به نام مذهب در میان‌شان تفرقه بیندازند. آقای غنی امروز به مناسبت عاشورا به مسجد امام زمان که یک ماه پیش هدف حمله شورشیان قرار گرفته بود، رفت. مراسم عاشورا امروز در کابل تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. ضیا شهریار گزارش می‌دهد: