انتقاد عفو بین‌الملل از کشورهای اروپایی برای اخراج غیر‌قانونی پناهجویان افغان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتقاد سازمان عفو بین‌الملل از کشورهای اروپایی برای اخراج غیر‌قانونی پناهجویان افغان

سازمان عفو بین‌الملل از کشورهای اروپایی انتقاد کرده که با اخراج غیر‌قانونی پناهجویان افغان، آنها را در خطر مرگ قرار می‌دهد. این سازمان خواستار توقف روند اخراج افغان‌ها از اروپا شده. عفو بین الملل گفته که این کشورها بدون توجه به وضعیت امنیتی افغانستان، سال گذشته حدود ۱۰ هزار پناهجو را باز‌گردانده‌اند.

اسماعیل شهامت، خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد