دسترسی روستاییان افغانستان به آب آشامیدنی '۲۸ درصد افزایش یافته'

آب افغانستان حق نشر عکس Getty Images
Image caption دسترسی به آپ پاک یکی از چالش‌های عمده در روستاهای افغانستان است

وزرات انکشاف دهات افغانستان اعلام کرده که در سه سال گذشته سطح دسترسی روستاییان این کشور به آب آشامیدنی پاک به ۵۸ درصد رسیده است. پیش از آن، تنها ۳۰ درصد روستاییان به آب پاک دسترسی داشتند.

مقام‌های این وزارت می‌گویند که تطبیق برنامه‌های عمده انکشافی از جمله ساختن راه‌ها توانسته بر زندگی مردم در بسیاری از ولسوالی‌ها تأثیری مثبت بگذارد.

تهیه آب آشامیدنی از گذشته‌ها از مشکلات اصلی روستاییان در افغانستان بوده است.

به گفته این وزارت در سه سال گذشته، بیش از چهل هزار پروژه توسعه‌ای را در ۳۴ ولایت افغانستان در شرایط دشوار تطبیق کرده است.

مسئولان می‌گویند که هزینه این پروژه‌ها که بخش عمده آن از کمک های جامعه جهانی تمویل شده ۹۱۶ میلیون دلار بوده است.

به گفته اکبر رستمی، سخنگوی وزارت انکشاف دهات افغانستان، برنامه سه ساله این وزارت توسط شوراهای مردمی به پیش برده شده و این وزارت نقش نظارتی داشته است.

حق نشر عکس Getty Images
Image caption وزارت انکشاف دهات افغانستان می‌گوید که در سه سال گذشته، بیش از چهل هزار پروژه توسعه‌ای را در ۳۴ ولایت افغانستان تطبیق کرده است

او می‌گوید ناامنی چالش اصلی و مداخله زورمندان مشکل دیگری سر راه برنامه‌های توسعه‌ای بوده است.

وزارت انکشاف دهات افغانستان ده سال پیش برنامه‌ای موسوم به "همبستگی ملی" را به منظور توسعه روستاها و بلند بردن دسترسی مردم به خدمات عامه راه اندازی کرد که اکنون این برنامه پایان یافته است.

انتقادهایی هم از چگونگی تطبیق این برنامه‌ها به‌ویژه در مناطق ناامن وجود دارد.

حالا وزارت انکشاف دهات می‌گوید که برنامه ملی میثاق شهروندی را جاگزین برنامه همبستگی ملی ساخته که تا ده سال آینده با بودجه یک میلیارد دلار در زمینه توسعه روستاها در ۳۴ ولایت افغانستان عملی می‌شود.