گفتگوی اختصاصی با رئیس پلیس قندهار؛ ژنرالی که 'برای طالبان منطقه امن ایجاد کرده است'
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگوی اختصاصی با رئیس پلیس قندهار؛ ژنرالی که 'برای طالبان منطقه امن ایجاد کرده است'

ژنرال عبدالرازق، یکی از مشهورترین فرماندهان پلیس افغانستان گفته، برای طالبانی که دست از خشونت بر می‌دارند مناطق امن ایجاد کرده. فرمانده پلیس قندهار گفته که از پارسال این برنامه را آغاز کرده و شماری زیادی از افراد طالبان از آن استقبال کرده‌اند. اسماعیل شهامت، خبرنگار ما در قندهار از او درباره چالش‌های بازگرداندن امنیت به ناامن‌ترین ولایت افغانستان پرسیده؟