بررسی چگونگی مبارزه با کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بررسی چگونگی مبارزه با کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان

نمایندگان ۱۲ کشور منطقه در کابل گردهم آمده‌اند تا چگونگی مبارزه با کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان را بررسی کنند. افغانستان بزرگترین تولیدکننده مواد مخدر در جهان است. جامعه بین‌المللی و دولت افغانستان، بیش از ۱۵ سال است که تلاش می کنند جلو آن را بگیرند. عالیه رجایی گزارش می‌دهد.