عزم ارتش پاکستان برای کشیدن حصار در مرز با افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عزم ارتش پاکستان برای کشیدن حصار در مرز با افغانستان برای مقابله با ورود پیکارجویان مسلح

ارتش پاکستان تصمیم گرفته یک حصار در مرز وسیع و ناامن این کشور با افغانستان بسازد. آمریکا و افغانستان، پاکستان را متهم می کنند که طالبان را داخل مرزهایش پناه می دهد. اما اسلام آباد می گوید پیکارجویان مسلحی که آن ها از پاکستان بیرون رانده اند حالا در افغانستان پایگاه زده اند و از آنجا به خاک پاکستان حمله می کنند. گزارش اسکندر کرمانی را از چمن، شهری مرزی در پاکستان ببینیم.

موضوعات مرتبط