افغان ها سالانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار برای درمان در خارج هزینه می‌کنند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افغان ها سالانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار برای درمان در خارج هزینه می‌کنند

در حالی که بیماری قلبی سالانه جان ده‌ها هزار نفر را در افغانستان می‌گیرد، نبود امکانات درمانی، بیماران قلبی را راهی کشورهای دیگر می‌کند. وزارت صحت افغانستان گفته که بیش از ۱۴ درصدِ مرگ و میرهای افغانستان به دلیل بیماری‌های قلبی است. عالیه رجایی به سراغ یکی از این بیماران رفته و امکانات درمان بیماری‌های قلبی در افغانستان را بررسی کرده: