دخالت سیاستمداران در فوتبال مقامات فیفا را به کابل کشاند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دخالت سیاستمداران در فوتبال مقامات فیفا را به کابل کشاند

دخالت‌های سیاسی و جنجال در فوتبال افغانستان، مقامات فدراسیون جهانی فوتبال- فیفا- را به کابل کشانده. ماه‌هاست که برگزاری انتخابات برای تعیین رئیس جدید فدراسیون فوتبال به خاطر همین مشکلات به تاخیر افتاده. حالا هیاتی از فدراسیون جهانی فوتبال به افغانستان رفته تا جلوی دخالت نهادهای افغان را در فوتبال بگیرد. احمد شفایی از کابل گزارش می‌دهد.