عمان میزبان نشستی با هدف جستجوی راه‌های آغاز مذاکرات صلح با طالبان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عمان میزبان نشستی با هدف جستجوی راه‌های آغاز مذاکرات صلح با طالبان

عمان میزبان نشست چهارجانبه افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا است. نشستی که هدف آن جستجوی راه‌های آغاز مذاکرات صلح با طالبان است. این اولین نشست پس از کشته شدن ملا منصور دادلله، رهبر طالبان است. او یک سال و نیم پیش کشته شد. ضیا شهریار از کابل گزارش می‌دهد.