حضور چشمگیر زنان افغان در نمایشگاه بین‌المللی کشاورزی در کابل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حضور چشمگیر زنان افغان در نمایشگاه بین‌المللی کشاورزی در کابل

زنان افغان در نمایشگاه بین‌المللی کشاورزی در کابل حضور چشمگیری داشتند. حدود نیمی از ۲۵۰ غرفه متعلق به زنان بود که در کنار تولیدات کشاورزی، صنایع دستی را هم به نمایش گذاشتند. ضیا شهریار گزارش می‌دهد.