هفته‌ای خونین در افغانستان؛ حمله‌های طالبان و داعش بیش از ۲۰۰ کشته داشت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هفته‌ای خونین در افغانستان؛ حمله‌های طالبان و داعش بیش از ۲۰۰ کشته داشت

با استانداردهای افغانستان هم این هفته، هفته خونینی بود. حدود دویست نفر در حملات علیه نظامیان و مردم شیعه و سنی کشته شدند. درتازه‌ترین مورد، دست‌کم ۱۵ دانشجوی آکادمی نظامی در کابل جانشان را از دست دادند. جمعه هم در دو مسجد در کابل و غور، نزدیک به ۸۰ نفر کشته شدند. جزییات بیشتر از اسماعیل شهامت.