دستور جدید رئیس جمهوری افغانستان؛ کالاهای وارداتی از پاکستان دوباره بارگیری شوند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دستور جدید رئیس جمهوری افغانستان؛ کالاهای وارداتی از پاکستان دوباره بارگیری شوند

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان دستور داده، کالاهای وارداتی از پاکستان که از راه ترانزیت به گمرک‌های ننگرهار و قندهار وارد می شوند؛ در آنجا تخلیه شوند و شرکتهای حمل و نقل افغانستان دوباره آنها را بارگیری کنند و به سایر نقاط کشور ببرند. شماری از بازرگانان افغانستان از این تصمیم دولت افغانستان ابراز نگرانی کرده اند ومی گویند، تجارت نباید فدای سیاست شود. احمدشفایی از کابل گزارش می‌‍‌دهد.