گفت‌و‌گوی اشرف‌غنی با مقام‌های هند درباره استراتژی جدید آمریکا در جنوب آسیا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت‌و‌گوی اشرف‌غنی با مقام‌های هند درباره استراتژی جدید آمریکا در جنوب آسیا

رئیس جمهوری افغانستان هم به هند رفته است. محمد اشرف غنی با مقام‌های هند درباره استراتژی جدید آمریکا گفت و گو کرده است. در استراتژی جدید آمریکا بر نزدیکی کابل و دهلی برای مبارزه با تروریسم تاکید شده است. اسماعیل شهامت از کابل گزارش می‌دهد.