محموله کمک‌های هند به افغانستان امروز هند را ترک کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

محموله کمک‌های هند به افغانستان امروز هند را ترک کرد

اولین محموله کمک‌های هند که از طریق بندر چابهار به افغانستان خواهد رسید، امروز هند را ترک کرد. وزیران خارجه افغانستان وهند دریک کنفرانس مشترک ویدیویی اعلام کردند که این محموله شامل ۱۵هزار تن گندم کمکی هند به افغانستان است. سال گذشته افغانستان، هند وایران یک موافقتنامه سه جانبه را امضا کردند که برمبنای آن افغانستان وهند معاملات تجارتی شانرا از راه بندر چاه‌بهار ایران انجام دهند. عالیه رجایی گزارش می‌دهد.