بنیاد آسیا: احساس ناامنی افغان‌ها در ۱۱ سال گذشته به بالاترین حد رسیده

بنیاد آسیا حق نشر عکس ASIAFOUNDATION
Image caption نظر سنجی تازه بنیاد آسیا نشان می‌دهد که هنوز هم اکثریت افغانها به این باورند که حکومت در مسیر درست در حرکت نیست

نظرسنجی تازه بنیاد آسیا نشان می‌دهد که ترس افغان‌ها از مصونیت فردی‌شان از سال ۲۰۰۶ به این سو به بالاترین حد خود رسیده است.

این نظر سنجی نشان می‌دهد که ۷۱ درصد پرسش‌شوندگان گفته‌اند از مصونیت شخصی‌شان می‌ترسند.

در این نظرسنجی همچنین از افغان‌ها پرسیده شده که اگر فرصت فراهم شود آیا افغانستان را ترک خواهند کرد؟ نزدیک به ۳۹ درصد پاسخ مثبت داده‌اند که این رقم نسبت به سال گذشته که حدود ۳۰ درصد بوده، افزایش یافته است.

در نظرسنجی بنیاد آسیا با پنج هزار مرد و پنج هزار زن مصاحبه شده است. هشتاد درصد این نظرسنجی در مناطق روستایی صورت گرفته است.

بنیاد آسیا می‌گوید نگرانی افغان‌ها نسبت به امنیت مراکز رای‌دهی نیز افزایش یافته و به بیش از ۵۱ درصد رسیده است.

نظر سنجی این بنیاد در دیگر زمینه‌ها از جمله اقتصاد، حکومت‌داری و سیاست نیز انجام شده است.

در بخش اقتصاد، یک‌سوم پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که رفاه مالی خانواده‌شان نظر به سال گذشته کاهش یافته است. تنها ۲۰درصد از بهبود وضعیت سخن گفته‌اند.

از موارد دیگری که در این نظرسنجی پرسیده شده، برابری فرصت‌های تحصیلی برای زنان و مردان است. ۸۲درصد گفته‌اند که به این موضوع باورمند هستند. اما این رقم نسبت به ده سال قبل حدود ده درصد کاهش یافته است.

حق نشر عکس ASIA FOUNDATION survey
Image caption یک‌سوم پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی بنیاد آسیا گفته‌اند که رفاه مالی خانواده‌شان نظر به سال گذشته کاهش یافته

خوشبینی به مسیر حرکت کشور

در این نظرسنجی هنوز هم اکثریت مردم به این باورند که کشور به سوی درست در حرکت نیست اما میزان خوش‌بینی نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

ارقام نشان می‌دهد که ۳۳ درصد مردم افغانستان باور دارند که کشور به سمت درستی حرکت می‌کند این رقم نسبت به سال گذشته ۴ درصد افزایش یافته است.

اگرچه سال گذشته در گزارش بنیاد آسیا، میزان خوشبینی مردم افغانستان از سال ۲۰۰۴ به این سو در کمترین حد خوانده شده بود.

محمد جواد شهاب، مدیر تحقیقات سیاسی بنیاد آسیا می‌گوید بهبود امنیت و بازسازی از دلایل این خوش‌بینی است.

در گزارش بنیاد آسیا آمده که افزایش خوشبینی در این سال به استثنای اوزبیک‌ها، در مورد تمام گروه‌های قومی صدق می‌کند. پشتون‌ها بیشترین میزان خوشبینی (۴۰.۶ درصد) را داشتند و بعد از آن تاجیک‌ها (۲۹.۳ درصد) و سپس هزاره‌ها (۲۶.۲ درصد) امیدوار به آینده بودند. میزان خوشبینی اوزبیک ها با نزدیک به چهار درصد کاهش به (۲۵.۸ درصد) رسیده است.

نظرسنجی امسال بنیاد آسیا سیزدهمین نظرسنجی آنها است. در این نظرسنجی‌ها که از سال ۲۰۰۴ آغاز شده تاکنون با ۹۷ هزار افغان گفت‌وگو شده است.

مطالب مرتبط