سفر به بام جهان؛ واخان در بدخشان

'نام من دیوانه است'؛ اسم‌های عجیب در بدخشان

عکس: طبعیت هفت رنگ واخان بدخشان

عکس: به من لبخند بزن