زنجیر سنت بر پای زنان رها شده افغان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زنجیر سنت بر پای زنان رها شده افغان

در افغانستان شماری از زنان هستند که سالهاست شوهران‌شان در خارج زندگی می‌کنند، آنها را ترک کرده اند و هیچ تماسی با همسران‌شان ندارند. این زنان در وضعیتی نامعلوم به سر می‌برند و جدا شدن از همسران‌شان هم برایشان آسان نیست. زینب محمدی خبرنگار ما در کابل می‌گوید شماری از این زنان به دلیل سنت‌های دست و پا گیر، این زندگی را قبول کرده اند و با آن می‌سازند. این گزارش را ببینید.

موضوعات مرتبط