دخترانی که در قندهار به مکتب می‌روند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دخترانی که در قندهار به مکتب می‌روند

در دوران طالبان آموزش دختران ممنوع بود، ازجمله در قندهار، پایگاه اصلی شبه نظامیان. حالا پس از دو دهه، نزدیک به هشتاد هزار دختر در این ولایت درس می‌خوانند. گرچه قیدوبندهای اجتماعی همچنان دست و پای آنها را محدود کرده‌است. اسماعیل شهامت گزارش میدهد .