واکنش‌ها به سخنان محمد محقق در ستایش از حضور افغان‌ها در جنگ عراق و سوریه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

واکنش‌ها به سخنان محمد محقق در ستایش از حضور افغان‌ها در جنگ عراق و سوریه

در افغانستان، سخنان محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی، در ستایش از افغان هایی که در سوریه جنگیده اند، واکنش تند رسانه ها و کاربران شبکه های اجتماعی را به دنبال داشته‌است. آقای محقق این سخنان را دو روز پیش در نشستی با عنوان "محبان اهل بیت" در تهران گفته بود. دولت افغانستان و سازمان های حقوق بشری، ایران را متهم کرده اند که افغان ها را با وعده پول و اجازه اقامت، برای جنگ در کنار نیروهای سوری استخدام می کند. ایران اما می گوید این نیروها خود داوطلب حضور در سوریه اند. فواد مسیحا گزارش می دهد.