شور زندگی در شبهای قندهار
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شور زندگی در شبهای قندهار

قندهار، شهری که زمانی روزهایش پر از خطر بود، این روزها حتی شبهایش امن تر شده. فروشگاهها، پارکها و ورزشگاههای شهر تا نیمه های شب باز هستند. اسماعیل شهامت، خبرنگار ما در دومین سری از گزارشهای "سایه روشنهای زندگی در قندهار" از شور زندگی در شبهای این شهر میگوید. این گزارش را ببینید.