قندهار در مسیر نوسازی پس از دهه ها جنگ
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قندهار در مسیر نوسازی پس از دهه‌ها جنگ

قندهار شهری‌ که تا چند سال پیش مرکز درگیری‌های خونین افغانستان بود، حالا در مسیر بازسازی است. پروژه‌های جاده‌سازی و احداث شهرک‌های بزرگ، تغییر چشمگیری در این شهر بوجود آورده.

اسماعیل شهامت، خبرنگار ما در سومین گزارش از مجموعه گزارش‌های «سایه‌روشن‌های زندگی در قندهار»، از دگرگونی چهره این شهر می‌گوید: