مجلس افغانستان پیشنهاد پنهان نگهداشتن جنسیت جنین را رد کرد

پارلمان حق نشر عکس Arg
Image caption در نشست امروز ۶۱ نماینده به این طرح رای منفی و ۵۷ نماینده دیگر رای مثبت دادند که در نهایت این ماده تصویب نشد

مجلس افغانستان پیشنهاد فقره‌ای از قانون بهداشت را که افشای جنسیت جنین از سوی پزشکان و کارکنان بهداشتی به خانواده‌ها را غیرقانونی می‌کرد، رد کرد. در این ماده پیشنهادی آمده بود کسانی که "مرتکب" این کار می‌شوند، باید مورد پی‌گرد قانونی قرار گیرند.

این فقره قرار بود بخشی از قانون بهداشت افغانستان شود و دلیل آن هم جلوگیری از افزایش خشونت علیه زنان خوانده شده است.

موافقان این ماده قانونی معتقد بودند که افشای جنسیت کودک قبل از تولد و در صورتی که جنین دختر باشد، ممکن است در بعضی خانواده‌ها به دلیل ترجیح جنسیت پسر باعث تبعیض و خشونت علیه مادر شود.

نعمت الله غفاری، نماینده مردم هلمند در مجلس نمایندگان با انتقاد از این طرح گفت که باید ذهنیت در جامعه تغییر کند نه اینکه قانون تدوین شود. به گفته او ذهنیت در جامعه افغانستان در برابر فرزند دختر تا آن حد منفی نیست که مشخص شدن جنسیت دختر قبل از تولد باعث خشونت علیه مادران شود.

او گفت که این روند از طرف دیگر ممکن است باعث باز شدن راه‌های غیرقانونی اعلام جنسیت جنین شود و دولت نیز "به دلیل ضعف" قادر به جلوگیری از این کار نخواهد بود.

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.
خشونت علیه زنان در افغانستان زنگ خطر را به صدا درآورده

به گفته او در این قانون پشنهادی آمده که این هویت فقط از پدر دختر پنهان شود که این نیز به گفته او درست نیست. او تاکید کرد که این موضوع مثل گذشته باید در قانون "ساکت" بماند.

پیش از این در این باره در قانون افغانستان چیزی ذکر نشده بود.

عبدالحفیظ منصور، نماینده کابل در مجلس نمایندگان افغانستان با دفاع از این طرح گفت خانم‌های زیادی به دلیل داشتن فرزند دختر تحت فشار قرار گرفته و حتی مجبور به سقط جنین شده‌اند.

در نهایت از ۱۲۱ نماینده مجلس که در نشست امروز، شنبه، ۱۸ قوس/آذر حاضر بودند ۶۱ نفر به این طرح رای منفی دادند و ۵۷ نماینده دیگر آن را تایید کردند که این ماده در نهایت تصویب نشد.