مجلس نمایندگان افغانستان بودجه سال ۱۳۹۷ را رد کرد

افغانستان حق نشر عکس Arg
Image caption مجلس نمایندگان افغانستان گفته که بودجه پیشنهادی دارای نواقص دوازدهگانه بوده‌است

مجلس نمایندگان افغانستان بودجه سال ۱۳۹۷ را با اکثریت آرا رد و از وزارت مالیه/دارایی افغانستان خواست که برای رفع نواقص آن اقدام‌کند.

عبدالروف ابراهیمی، رئیس مجلس نمایندگان افغانستان گفت که دلیل رد بودجه وجود نقایص دوازده‌گانه در آن است.

به گفته او عدم توازن بودجه، افزایش کارمندان بدون وجود دلایل موجه، اضافه کردن واحدهای بودجه‌ای تصویب نشده، کاهش بودجه توسعه‌ای و عدم رعایت اصولنامه بودجه‌ای از مواردی است که نتوانسته قناعت نمایندگان مردم را جلب کند.

در جلسه علنی امروز ۱۲۰ نماینده از ۲۴۹ نماینده مجلس حاضر بودند که ۱۱۵ آنان به بودجه ارائه شده رای رد دادند.

بودجه سال ۱۳۹۷ اول قوس/ آذر بعد از تایید مجلس سنا به مجلس نمایندگان تسلیم شده بود.

بودجه ملی سال ۱۳۹۷ افغانستان حدود ۵.۳ میلیارد دلار پیش بینی شده که از این مقدار ۳.۹ میلیارد دلار بودجه عادی و بیشتر از ۱.۳ میلیارد دلار بودجه توسعه‌ای است.

از مجموع بودجه توسعه‌ای افغانستان بیش از ۵۵۱ میلیون دلار اختیاری و بیش از ۸۰۸ میلیون دلار غیر اختیاری است.

اولویت بودجه افغانستان نیز بخش‌های امنیت، معارف/ آموزش و پرورش، زیربنا، زراعت و روستا اعلام شده‌است.

وزارت مالیه افغانستان افزوده که درآمد داخلی افغانستان در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۴ خورشیدی ۲۵ درصد رشده داشته و این وزارت پیشبینی کرده که سطح عواید داخلی در سال ۱۳۹۷ به حدود ۲.۵ میلیارد دلار برسد.

بودجه سال گذشته افغانستان حدود ۶.۶ میلیارد دلار بود که حدود ۴.۱ میلیارد دلار بودجه عادی و حدود ۲.۵ میلیارد دلار بودجه توسعه‌ای این کشور بود.

بودجه سال جاری افغانستان بیش از یک میلیارد دلار نسبت به بودجه سال گذشته کمتر است.

به اساس قانون اساسی افغانستان، طرح پیشنهادی بودجه پس از تایید کابینه، نخست به مجلس سنای این کشور و بعدا به مجلس نمایندگان آن فرستاده می‌شود.