انتخابات
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هشدار کمیسیون انتخابات افغانستان در مورد احتمال تأخیر دوباره

کمیسیون انتخابات افغانستان هشدار داده اگر دولت و جامعه جهانی به تعهدات شان عمل نکنند، برگزاری انتخابات پارلمانی دوباره به تاخیر می‌افتد. ناامنی گسترده و فراهم نبودن بودجه انتخابات چالش اصلی کمیسیون انتخابات است. انتخابات پارلمانی افغانستان با سه سال تاخیر، قرار است در تابستان سال آینده برگزار شود.

اسماعیل شهامت، از کابل گزار می‌دهد.

موضوعات مرتبط