اولین قرارداد استخراج نمک در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اولین قرارداد استخراج نمک در افغانستان

اولین قرارداد استخراج نمک در افغانستان پس از سه سال توقف، در کابل امضا شد. وزارت معادن گفته که با آغاز استخراج این معدن جدید در هرات، زمینه کار برای صدها نفر فراهم می‌شود. عالیه رجایی خبرنگار ما در کابل در گزارشش می‌گوید با آنکه افغانستان معادن غنی نمک دارد، اما بازارهای این کشور همچنان پر از نمک وارداتی است.