مدلینگ؛ حرفه‌ای جذاب اما پرخطر برای زنان افغان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مدلینگ؛ حرفه‌ای جذاب اما پرخطر برای زنان افغان

در چند سال اخیر چندین گروه مدلینگ زنان و مردان، در کابل فعال شده‌اند، اما شمار زنان در این گروه‌ها همیشه کمرنگ و انگشت شمار بوده. اما به تازگی گروه کوچکی تنها از زنان مدل، شروع به کار کرده . در جامعه سنتی و مذهبی افغانستان، مدلینگ، به خصوص برای زنان - کاری جذاب اما پرخطر است . دو ماه پیش یکی از زنان مدل در افغانستان هدف حمله قرار گرفت و چاقو خورد. زینب محمدی از چالش‌های کار مدلینگ در افغانستان گزارش می‌دهد.