آلبوم عکس: برف در ولایت‌های مختلف افغانستان

حق نشر عکس احسان الله صالح
Image caption ولایت سمنگان
حق نشر عکس امان حسینی
Image caption دانشگاه بدخشان
حق نشر عکس فهیم شیرزاد
Image caption تخت صفر و كوهستان هاي شمال هرات
حق نشر عکس بشیر انصاری
Image caption شهر مزارشریف، ولایت بلخ
حق نشر عکس ذکی امیری
حق نشر عکس رفیع نور
Image caption ولایت بدخشان
حق نشر عکس سید محمد قتالی
حق نشر عکس صوفیه مبارز
Image caption کارته چهار کابل
حق نشر عکس فرهاد مسافر
Image caption ولایت قندوز، ساحه باغ زراعت