جدال تازه رسیده‌های افغان با ثانیه‌ها
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جدال تازه رسیده‌های افغان با ثانیه‌ها

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل در گزارش تازه‌ای گفته که در افغانستان از هر ۲۵ نوزاد، یک کودک تلف می‌شود. یونیسف گفته که خطر مرگ و میر نوزادان در کشورهای توسعه نیافته بالاتر از حد معمول است. افغانستان پس از جمهوری آفریقای مرکزی و پاکستان بالاترین میزان مرگ و میر نوزادان در جهان را دارد.

نجما زلا، همکار ما از کابل گزارش می‌دهد.