روزنامه‌های کابل: انتقاد از تنش‌های سیاسی و افزایش مرگ و میرنوزادان

افغانستان حق نشر عکس daily afghanistan

روزنامه‌های امروز، چهارشنبه دوم حوت/اسفند، کابل حل جنجال‌ها بر سر معرفی والی جدید سمنگان در شمال افغانستان و افزایش مرگ و میر کودکان را مهم دانسته‌اند.

عبدالکریم خدام، والی پیشین سمنگان چهار روز پیش از سوی محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان برکنار شد اما گفت از پستش کنار نخواهد رفت ولی دیروز بعد از رفع تنشها والی جدید سمنگان رسما کارش را آغاز کرد.

روزنامه ۸صبح با اشاره به تنش‌های که بر سر معرفی والی سمنگان ایجاد شده بود، نوشته که افغانستان کشور قوم‌ها است. کسی نمی‌تواند در این‌جا با اتکا به نخبگان یک قوم حکومت کند. افغانستان جامعه‌ا‌ی یک دست نیست. هم رئیس اجرایی در آینده به متحدان پشتون نیاز دارد و هم رئیس جمهور به متحدان غیر پشتون.

سرمقاله نویس افزوده که رئیس جمهور باید درس‌های لازم را از دوره‌ا‌ی اول ریاست جمهوری‌اش گرفته باشد. باید رئیس جمهور و رئیس اجرایی به گونه‌ای عمل کنند که آینده‌ای انتخاباتی و سیاسی افغانستان روشن باشد.

نویسنده افزوده که عمل‌کرد کنونی سران حکومت به گونه‌ای است که کسی نمی‌تواند آینده‌ا‌ی انتخاباتی افغانستان را پیشبینی کند. باید سران حکومت هرچه زودتر مثل مورد سمنگان تفاهم کنند. واقعیت‌های سیاسی و قومی افغانستان روشن است و هیچ سیاست‌مداری بی‌نیاز از متحدان سیاسی خارج از محدوده‌ا‌ی تباری خودش نیست.

روزنامه ماندگار نیز با اشاره به تنش‌های که بر سر والی جدید سمنگان ایجاد شد، نوشته که حکومت با استفاده از زور و قوه قهریه تصمیم گرفت که والی جدید را در دفتر کارش نصب کند. در این‌میان البته برخی وساطت‌ها و لابی‌گری‌ها توسط ریاست اجرایی برای تعدیل وضعیت نیز صورت گرفت، از جمله این‌که معاون والی ابقا شد.

سرمقاله نویس این روزنامه افزوده که آن‌چه از ورای این اخبار می‌توان استنتاج کرد این است ‌که به دلیل فقدان مشروعیت، زورسالاری به قاعده و آهنگ اصیل در حکومت‌داری فعلی تبدیل شده و آن‌چه می‌تواند تبدیل‌ها و تحولات سیاسی و اداری را رقم بزند، زور و قوه قهریه است.

نویسنده معتقد است که "ارگ ریاست جمهوری و شخص آقای غنی، نظر به گند بزرگی که در انتخابات ۱۳۹۳ و حکومت‌داری پس از آن رونما شد، ابداً نمی‌توانند از وجاهت و مشروعیت قانونی خود دفاع کنند و متعاقباً فرامین خود را به‌صورت نرم و سیستماتیک به اجرا بگذارند."

حق نشر عکس 8am

روزنامه آرمان ملی با ابراز نارضایتی از آغاز توزیع شناسنامه‌های الکترونیک نوشته که روند نارضایتی‌های روزافزون مردم وجریان‌های سیاسی این فکر را تقویت می‌کند که باید عمر حکومت وحدت ملی کوتاه شود. پشتون‌ها، تاجیک، هزاره‌ها و ازبیک‌ها همه از این وضع به ستوه آمده ونشست‌های متواتر میان جریان‌های قومی و سیاسی برگزار می‌شود.

افزایش مرگ و میر نوزادان افغانستان

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در گزارش جدیدش افغانستان را در میان کشورهایی قرار داده که دارای بیشترین میزان مرگ و میر نوزادان در جهان است.

روزنامه اطلاعات روز با انتقاد از افزایش میزان مرگ و میر نوزادان نوشته که دلیل این وضعیت نیز روشن است. حکومت از ارائه‌ای خدمات بهداشتی و توسعه‌ا‌ی برنامه‌های حمایتی صحی و نیز سنجیدن برنامه‌هایی در جهت کاهش مرگ‌ومیر کودکان و حمایت از مادران‌شان، غفلت کرده است.

به نظر نویسنده این غفلت در سایه‌ای فساد گسترده و حاکم در نهادهای دولتی و بی‌توجهی حکومت انجام یافته است. تردیدی نیست که کودکان حق رای ندارند و از این جهت برای دولت‌مردان اهمیت چندانی ندارند، اما آن‌ها از حق زندگی برخوردارند و دولت مسئول تامین و صیانت از این حق است.

روزنامه افغانستان ما نوشته که آمارهای تکان دهنده از مرگ و میر نوزدان در کشورهای فقیر و در حال توسعه نشان می‌دهد که سازمان ملل در رسیدن به این هدف تا هنوز ناکام بوده است. مطابق برنامه‌های تعیین شده سازمان ملل باید تا سال ۲۰۱۵ میزان مرگ و میر کودکان به دو سوم سال ۱۹۹۰ کاهش پیدا می‌کرد که این امر هنوز محقق نشده است. علاوه بر آن پیشرفت در این زمینه به شکل نامتوازن است.

حق نشر عکس Mandegardaily

نویسنده افزوده که بسیاری از کودکان در کشورهای فقیر و در حال توسعه از جمله افغانستان، به دلیل بیماری‌های قابل پیشگیری و قابل مداوا از بین می‌روند. در افغانستان نیز مسایلی از جمله تولد زودرس اطفال، سوء تغذیه، عدم دسترسی به خدمات بهداشتی، قابله‌های (ماما) آموزش نادیده، آب‌های آلوده و حتی فضای نامناسب بهداشتی، سینه بغل و سایر امراض سبب مرگ و میر اطفال در هنگام تولد و یا در سال اول تولد می‌گردد .

سرمقاله نویس با آن که دولت در سال‌های گذشته برای کاهش میزان مرگ و میر اطفال تلاش هایی کرده است، اما این تلاش ها با توجه به حجم مشکلات و چالش‌هایی که در افغانستان و بخصوص در ولایات ناامن و دوردست وجود دارد، بسیار ناچیز و غیر قابل چشم دید می‌باشد.