گزارش یک: سه گانه دفاع، داخله، امنیت _تربیت هزاران کماندو در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارش یک: سه گانه دفاع، داخله، امنیت _تربیت هزاران کماندو در افغانستان

چهارشنبه این هفته کابل میزبان نشستی خواهد بود که قرار است در آن درباره مهمترین مشکل کشور یعنی امنیت بحث و گفتگو شود. آن هم بعد از چند هفته خونبار. نشستی با حضور عالی‌ترین مقام‌های امنیتی افغان، فرماندهان آمریکایی و رهبران نظامی بعضی از کشورهای منطقه. در یک سلسله گزارش‌های ویژه‌ مشخصا عملکرد و برنامه‌های سه نهاد امنیتی اصلی افغانستان بررسی شده. وزارت دفاع، وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی.

جمال‌الدین موسوی در اولین گزارش از این مجموعه نگاهی کرده به لشکر تازه تاسیس نیروهای ویژه و تربیت هزاران کماندو در افغانستان: