نگاهی به عملکرد ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به عملکرد ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان

با بدتر شدن وضعیت امنیتی به خصوص در کابل، بسیاری می‌پرسند که نهادهای عریض و طویل نظامی و امنیتی چه می‌کنند؟ این هفته، بی‌بی‌سی فارسی در سری گزارشهایی به عملکرد وزراتخانه‌های دفاع و داخله پرداخته. درسومین گزارش، جمال‌الدین موسوی نگاهی کرده به عملکرد ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان.