'کاهش چشمگیر' مرگ‌و‌میر مادران و نوزدان در افغانستان

هنوز آمار مرگ و میر نوزدان و ماداران در مناطق ناامن و دور افتاده افغانستان بالا است حق نشر عکس AFP
Image caption هنوز آمار مرگ و میر نوزدان و ماداران در مناطق ناامن و دور افتاده افغانستان بالا است

بانک جهانی اعلام کرده که نرخ مرگ‌و‌میر مادران در افغانستان از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۵ میلادی ۶۴ درصد کاهش یافته است.

در تازه ترین گزارش بانک جهانی همچنین آمده که در مدت مشابه میزان مرگ‌و‌میر کودکان ۴۳ درصد و گراف قدکوتاهی کودکان دو درصد کاهش یافته است.

بانک جهانی اما می‌گوید که رشد خدمات بهداشتی پس از سال ۲۰۱۰ بطی بوده است.

وزارت بهداشت افغانستان می‌گوید با وجود مشکلات در فراهم آوری منابع مالی، جایگاه این کشور در ارزیابی بانک جهانی به مراتب بهتر از کشورهای مشابه است.

حق نشر عکس Getty Images

بانک جهانی افزایش چشم‌گیر مراکز بهداشت در سطح افغانستان را عمده‌ترین دلیل بهبود وضعیت بهداشتی پس از سال ۲۰۰۳ میلادی دانسته است.

همچنین، بر اساس این گزارش، دسترسی به واکسن و پائین آمدن گراف قدکوتاهی کودکان نشانگر بهبودی عرضه خدمات بهداشتی خوانده شده است.

وجود دارو، معلومات بهداشتی و خدمات مشاورتی برای بیماران در مناطق ناامن و افزایش حضور زنان در بخش بهداشت موارد دیگری است که بانک جهانی از آن به عنوان پیشرفت در بخش بهداشت یاد کرده است.

بانک جهانی گفته گرچه حکومت افغانستان حمایت‌ھای مالی لازم را فراھم می‌کند، اما مؤسسات غیردولتی نقش کلیدی را در ارایه خدمات بهداشتی، به خصوص در مناطق روستایی و ناامن کشور ایفا می‌کنند.

سازمان ملل در گزارش ماه اپریل ۲۰۱۶ خود وضعیت بهداشت در افغانستان را در معرض خطر توصیف کرده بود.