راهپیمایی ضد جنگ بسوی مرکز قدرت طالبان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راهپیمایی ضد جنگ بسوی مرکز قدرت طالبان

در ولایت هلمند درجنوب افغانستان صدها نفر برای یک راهپیمایی بی‌سابقه ضد جنگ از مرکز این ولایت به طرف موسی قلعه، مرکز اصلی قدرت طالبان آماده شده‌اند. در پی انفجار جمعه گذشته در لشکرگاه، مرکز این ولایت که دستکم ۱۵ کشته و دهها زخمی برجای گذاشت، مردم از مناطق مختلف هلمند به این شهر آمده وبابرپایی خیمه تحصن کرده‌اند. اسماعیل شهامت، گزارش می‌دهد