پائین بودن سطح باسوادی در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پائین بودن سطح باسوادی در افغانستان

میلیونها دلار تا کنون صرف سواد آموزی در افغانستان شده اما این کشور هنوز یکی از پایین‌ترین سطوح سواد در دنیا را دارد. بر اساس آمارِ سازمان ملل متحد، حدود ۸۰ درصد زنان و بیش از شصت درصد مردان توانایی خواندن و نوشتن ندارند. وزارت معارف گفته که هر سال نزدیک به سیصد هزار نفر در افغانستان باسواد می‌شوند، اما به همین تعداد ، کودکانی که باید آموزش ببینند نمی‌بینند و به جمعیت بی‌سواد افزوده می‌شود. عالیه رجایی گزارش می‌دهد.