وزیر مخابرات افغانستان به دادستانی معرفی شد

آریوبی حق نشر عکس Shahzad Aryobee/facebook
Image caption دفتر نی می‌گوید آقای آریوبی مانع روند قانونی رسیدگی به شکایت خبرنگار روزنامه افغانستان ما شده است

کمیسیون نظارت بر دسترسی اطلاعات افغانستان، شهزادگل آریوبی، وزیر مخابرات و فناوری معلوماتی و رئیس دفتر او را به دادستانی معرفی کرد.

مجیب خلوتگر، رئیس نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی می‌گوید خبرنگار روزنامه 'افغانستان ما ' که قصد تهیه گزارشی در مورد مالیات تلفن‌ها را داشته به دفتر وزیر مخابرات مراجعه کرده اما مکررا با عدم همکاری و توهین و رفتار نامناسب رو به رو شده است.

دفتر نی شکایت رسمی را از این برخورد به کمیسیون نظارت بر دسترسی اطلاعات انجام داده است.

به گفته آقای خلوتگر، وزیر مخابرات و رئیس دفتر او هیچ توجهی به درخواست‌های مکرر کمیسیون نظارت بر اطلاعات برای ارائه توضیحات نمی‌کنند و وزیر مخابرات مانع رفتن رئیس دفترش برای پاسخگویی به دادستانی می‌شود.

او می‌گوید در فیصله آخر، کمیسیون نظارت بر دسترسی اطلاعات، هم وزیر و هم رئیس دفتر او را به دادستانی معرفی می‌کند.

وزیر مخابرات و رئیس دفتر او متهم به عدم ارائه اطلاعات به خبرنگار و عدم همکاری با کمیسیون نظارت بر دسترسی اطلاعات هستند.

Image caption آقای خلوتگر می‌گوید دفتر نی شکایت رسمی از برخورد توهین آمیز مسئولین وزارت مخابرات با خبرنگار روزنامه افغانستان ما را ثبت کرده بود

مجازات متخلفین قانون دسترسی به اطلاعات

در ماده ۲۴ قانون دسترسی به اطلاعات که تعدیلات تازه آن چند روز پیش نافذ شده، آمده: "تصمیم کمیسیون نهایی بوده و بعد از ابلاغ قابل تطبیق می‌باشد. هرگاه اداره، تصمیم کمیسیون را رعایت ننماید، کمیسیون می‌تواند، موضوع را به مراجع یا مقامات ذیصلاح محول نماید."

اما در بخش "تخلفات و مویدات تادیبی" این قانون در ماده سی و پنجم تنها از توصیه، اخطار، کسر معاش و تبدیلی کارکن متخلف به عنوان مجازات‌های تادیبی در صورت نقض قانون یادآوری شده است.

این اولین بار است که یک مقام ارشد دولتی به خاطر نقض قانون دسترسی به اطلاعات مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. نهادهای خبرنگاری افغانستان از اقدام تازه کمیسیون نظارت بر دسترسی اطلاعات استقبال کردند.

در خبرنامه نی آمده که این اقدام گامی به سوی حاکمیت قانون است.

مرکز خبرنگاران افغانستان نیز در خبرنامه‌ای گفته که این نهاد ارائه اطلاعات درست و به موقع از سوی مقام‌ها و نهادهای دولتی را نشانه‌ای از حکومت‌داری خوب می‌داند و خودداری از ارائه معلومات و ایجاد محدودیت در این زمینه را محکوم می‌کند و قابل پیگرد قانونی می‌داند.

یک ماه پیش نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان گفته بود که شکایت‌های خبرنگاران نشان می‌دهد که وضعیت دسترسی به اطلاعات در این کشور در این اواخر بی‌حد خراب شده است.

قانون دسترسی به اطلاعات در افغانستان در دومین روز کاری اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان در سال ۱۳۹۳ توشیح شد اما این قانون بار دیگر تعدیل شد و اخیرا نافذ شده است.

مطالب مرتبط