روزنامه‌های کابل؛ نگرانی از انتخابات پارلمانی

افغانستان حق نشر عکس Etilaatroz

بیشتر روزنامه‌های امروز(دوشنبه ۲۶ حمل/فروردین) کابل به روند برگزاری انتخابات پارلمانی و روند ثبت نام از رای دهندگان پرداخته‌اند.

روزنامه افغانستان ما نوشته که دیروز شماری از احزاب سیاسی افغانستان خواهان در نظر گرفتن سهم احزاب در انتخابات پارلمانی شدند و اعلام کردند که اگر حکومت خواسته‌های آنان را در انتخابات پارلمانی در نظر نگیرد، آنان با روندهای سیاسی و انتخابات مقاطعه خواهند کرد.

به نظر سرمقاله نویس در صورت اجابت حکومت از خواست و مطالبه احزاب سیاسی، در برگزاری انتخابات به صور قطعی تاخیر خواهد شد. زیرا برگزاری انتخابات مبتنی بر سهمیه احزاب سیاسی مستلزم تعدیل و تغییر در قوانین نافذه کشور به خصوص قانون اساسی و قانون انتخابات است.

نویسنده افزوده که این گونه تعدیل و تغییر در قانون اساسی و قانون انتخابات نیازمند زمان طولانی و به وجود آمدن جنجال‌های سیاسی زیاد است. اکنون سه سال است که در برگزاری انتخابات پارلمانی تاخیر به وجود آمده است. تاخیر انتخابات و فقدان یک پارلمان مشروع، مشروعیت حکومت و نظام سیاسی را به شدت زیر سوال برده است. اگر بار دیگر و بیش از این در برگزاری انتخابات تاخیر به وجود آید، این تزلزل در مشروعیت بنیادهای نظامی سیاسی کشور جدی تر خواهد شد.

روزنامه اطلاعات روز نوشته که دو روز پیش هنگامی که رئیس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله برای شرکت در انتخابات به مراکز ثبت نام رای‌دهندگان رفتند، هر دو بر استقلال عمل کمیسیون انتخابات و به سرانجام رسیدن توفیق‌آمیز این روند تاکید کردند.

حق نشر عکس Mandegar

نویسنده افزوده که از همین ابتدا حدس و گمان‌ها در مورد احتمال تقلب در انتخابات پارلمانی پیش رو به قوت خود باقی است، اما به نظر می‌رسد شهروندان اشتیاق پیشین خود را نسبت به شرکت در انتخابات از دست داده‌اند.

سرمقاله نویس این روزنامه افزوده که مقام‌های حکومت وحدت ملی هرگز نگران اعتماد از دست‌رفته‌ای مردم نشدند. کسی که به نماد تقلب انتخاباتی تبدیل شد، هنوز در جرگه‌ای بزرگان این کشور است و فراتر از آن هرگز از کاری که کرده یا دستکم از کاری زیر نظر وی انجام شده، احساس ندامت نمی‌کند.

به نظر نویسنده اصلاحات انتخاباتی صرفاً به توافق ریاست جمهوری و ریاست اجرایی بر سر ترکیب جدید کمیسیون انتخابات فروکاسته شد و تمامی آن تلاش‌ها و نمایش‌های مضحک سیاسی نتوانست موجبات اصلاح واقعی کمیسیون انتخابات را فراهم آورد.

روزنامه ۸صبح نوشته که انتخابات هم داور منازعه‌ا‌ی قدرت است و هم مشروعیت ‌‌دهنده‌ا‌ی نهادها. وقتی پارلمانی مشروعیت انتخاباتی‌اش یقینی باشد، هیچ حکومتی نمی‌تواند تصمیم‌گیری‌ها و فیصله‌های آن را نادیده بگیرد.

حق نشر عکس 8am

به نظر نویسنده وقتی رئیس جمهور منتخب واقعی مردم باشد و رای برای حکومتش مشروعیت بدهد، کسی حتی جرات هم نمی‌کند علیه او کودتا کند. این امر ثبات سیاسی را در کشور باعث می‌شود و گروه‌هایی را که فکر می‌کنند می‌توانند با توسل به زور به قدرت برسند، زیر فشار شدید اجتماعی قرار می‌دهد.

نویسنده افزوده که اگر انتخابات در این دیار به نهاد بدل نشود و همه به آن اعتماد نکنند، افغانستان از گذشته‌ای سیاسی خونبارش فاصله نمی‌گیرد. وقتی از این گذشته‌ای خون‌بار فاصله گرفته می‌توانیم که انتخابات در این کشور به یک نهاد بدل شود.

نویسنده افزوده که هیچ نظام انتخاباتی دنیا کامل نیست، در هیچ کشور دمکراتیکی، نظام‌های انتخاباتی یک‌باره رشد نکرده‌اند، این نظام‌ها را روند آزمون و خطا تقویت کرده است. انتخابات در سرزمین ما هم باید گام به گام بدل به یک نهاد شود.

روزنامه ماندگار نیز نوشته که مردم و جریان‌ها و نهادهای سیاسی بیشتر باور دارند که به اساس قانون اساسی، ریاست‌جمهوری عمر چهار ساله دارد. با این حساب حالا کمتر از سی روز برای زمان کار قانونی آقای غنی باقی مانده است.

حق نشر عکس daily afghanistan

نویسنده ماندگار افزوده بنابرین اگر حکومتی با چنین وضع و سیاستی بار دیگر بخواهد بر مردم تحمیل شود و بار دیگر سعی کند که به زور خارجی و یا هم تقلب بر سمند انتخابات سوار شود، مردم را ناچار به واکنش خواهد ساخت.

نویسنده افزوده که "اگر مردم هیچ راهی دیگری نیابند، حد اقل کوشش می‌کند که کوله بار غربت و مهاجرت شان را محکم تر ببنند تا جای دیگری برای زند‌گی بیابند. بی‌نانی و بیکاری و افزایش فقر زیر شعارهای فریبنده و دورغین ارگ هر روز گلوی مردم را می‌فشارد."

سرمقاله نویس این روزنامه افزوده که مردم انتظار دارند که یک جریان قوی و نیرومند و صادق به کشور، در بستر سیاست کشور شکل بیابد تا بتواند اتکایی برای مردم باشد. زیرا مردم می‌خواهند که رای شان را به فردی از جریان و ساختاری بریزند که فکری برای کشور و برنامه‌ای برای امروز و فردای آن داشته باشد.