اولین گزارش تلویزیون بی‌بی‌سی بعد از کودتای ثور در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اولین گزارش تلویزیون بی‌بی‌سی بعد از کودتای ثور در افغانستان

جمعه ۷ ثور (اردیبهشت)، چهلمین سالگرد کودتای چپ‌گرایان در افغانستان است.

کودتایی که به عمر پنج ساله نخستین جمهوری افغانستان و به روایتی رهبران و موافقان کودتا، به حاکمیت دیرینه "استبدادی" پایان داد. حال و هوای آن روزها را در گزارش ۴۰ سال پیش تلویزیون بی‌بی‌سی ببینید.