"ورود 30 هزار پناهجوی افغان به ترکیه"
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

"ورود ۳۰ هزار پناهجوی افغان به ترکیه"

دولت ترکیه گفته که در سه ماه نخست سال میلادی جاری، سی هزار پناهجوی افغان وارد ترکیه شده‌اند. پارسال شمار کل پناهجویانی که از افغانستان به ترکیه رفتند حدود ۴۵ هزار نفر بود. وزارت داخله ترکیه گفته هر روز سیصد پناهجوی افغان از مرز ایران وارد ترکیه می‌شوند. آنکارا گفته برای جلوگیری از ورود موج جدید پناهجویان افغان، بخش‌هایی از مرزش را با ایران حصارکشی می‌کند. اسماعیل شهامت، از کابل گزارش می‌دهد.