صحبت‌های شاهدی که حمله کودتاگران به رادیو افغانستان را دید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صحبت‌های شاهدی که حمله کودتاگران به رادیو افغانستان را دید

هفتم ماه ثور یا اردیبهشت ۱۳۵۷، ساعاتی پس از کودتا علیه محمد داوودخان، شماری از نظامیان وارد ساختمان رادیو افغانستان شدند و سقوط دولت را اعلام کردند. در پی این کودتا، نیروهای وابسته به جریان چپ، قدرت را در افغانستان در دست گرفتند. رادیو افغانستان برای حدود هشتاد سال تنها منبع خبررسانی برای مردم بود و تسلط بر آن برای طرف‌های درگیر اولویت داشت.

ارشاد هنریار پای صحبت یکی از کارکنان وقتِ رادیو افغانستان نشسته که شاهد هجوم کودتاگران به این رادیو بوده.