خانه نور محمد تره‌کی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خانه نور محمد تره‌کی

نخستین کنگره حزب دموکراتیک خلق افغانستان در سال ۱۳۴۴ در این خانه برگزار شد.

موضوعات مرتبط