آغاز کودتای 7 ثور از زبان یک فرمانده نظامی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آغاز کودتای ۷ ثور از زبان یک فرمانده نظامی

چهل سال پیش گروهی از نظامیان در افغانستان در برابر دولت محمد داوود خان کودتا کردند. صبحگاه روز پنجشنبه هفت ثور ۵۷، تانک‌ها از بیست کیلومتری شرق شهر کابل به سوی ارگ در مرکز شهر حرکت کردند. همزمان حملات هوایی کودتاگران چپ گرا کاخ ریاست جمهوری را نشانه گرفت.

محمدداوود خان که خود با کودتا قدرت را در دست گرفته بود، پس از پنج سال قدرت را از دست داد. او با دست کم هجده عضو خانواده‌اش کشته شد. محمدیاسین محشور فرمانده قوای سوم تانک از آغاز کودتا می‌گوید.