درج کلمه "افغان" برای ملیت شهروندان افغانستان؛ تامین امنیت یا منشا تنش
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

درج کلمه "افغان" برای ملیت شهروندان افغانستان؛ تامین امنیت یا منشا تنش؟

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوی افغانستان با گرفتن اولین شناسنامه الکترونیکی توزیع این شناسنامه‌ها را آغاز کرد. آقای غنی گفته که امنیت مهم ترین دلیلی است که او تصمیم گرفته توزیع شناسنامه‌ها امروز شروع شود. اما عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت، کار آقای غنی را نامشروع و تنش‌زا خوانده. اسماعیل شهامت، خبرنگار بی‌بی‌سی در کابل می‌گوید درج کلمه "افغان" برای ملیت شهروندان افغانستان منشا اصلی این اختلاف‌هاست.