'بیشتر از نیم جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند'

افغانستان حق نشر عکس AFP
Image caption او همچنین افزود که میزان بیکاری نیز در این کشور از ۲۲ درصد به ۲۴ درصد افزایش یافته است.

اداره مرکزی آمار افغانستان می‌گوید بیش از ۵۴ درصد مردم افغانستان در سال ۱۳۹۵ زیر خط فقر قرار داشتند که در مقایسه با سال قبلی آن، ۱۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

مصطفی مستور، وزیر اقتصاد افغانستان امروز، یکشنبه ۱۶ ثور/اردیبهشت، در مراسم نشر این گزارش گفت که میزان فقر بر اساس آخرین آمار ۳۸ درصد بود که در گزارش جدید به ۵۴ درصد افزایش یافته است.

به گفته او، معنی آن این است که بیشتر از نصف جمعیت افغانستان ماهیانه کمتر از دو هزار و ۶۰ افغانی(کمتر از ۳۰ دلار) درآمد دارند.

او همچنین افزود که میزان بیکاری نیز در این کشور از ۲۲ درصد به ۲۴ درصد افزایش یافته است.

آقای مستور نبود امنیت غذایی را چالش دیگر این کشور اعلام کرد و گفت که در آمار قبلی ۳۳ درصد مردم افغانستان از امنیت غذایی برخوردار نبودند و "اکنون شمار آنان به ۴۴ درصد افزایش یافته، که در فصل زمستان شمار آنان بیشتر می‌شود".

وزیر اقتصاد افغانستان گفت که این آمار نشان می‌دهد که شاخص‌های بزرگ اقتصادی در افغانستان از کارایی لازم برخوردار نبوده‌ است.

آقای مستور تاکید کرد که ناامنی، بی‌ثباتی سیاسی، جنجال‌های انتخابات ۲۰۱۴ ریاست جمهوری و کاهش میزان سرمایه‌گذاری از دلایل عمده در ایجاد این وضعیت بوده است.

حق نشر عکس AFP
Image caption ۵۴ درصد از مردم این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند

او همچنین افزوده که اُفت رشد اقتصادی، عدم توازن میان رشد اقتصادی و جمعیت کشور، پایین بودن رشد تولید داخلی و متکی بودن افغانستان به واردات از دلایل عمده این وضعیت است.

آقای مستور گفت با وجودی که تاکنون ۸۰ میلیارد دلار برای پروژه‌های توسعه‌ای افغانستان مصرف شده، اما میزان فقر در ولایت ارزگان در جنوب افغانستان ۹۵ درصد و نورستان در شرق این کشور ۸۵ درصد است. او میزان فقر را در کابل ۲۴ درصد اعلام کرد.

حسیب موحد، معاون اداره مرکزی آمار افغانستان گفته است که این آمار بر اساس مصاحبه با ۲۱هزار خانوار افغان در۳۴ ولایت تهیه شده‌ است.

به گفته او، اقتصاد افغانستان نامنظم، غیررسمی و غیر قانونی است. بیشتر مردم این کشور کار را برای زنده ماندن انجام می‌دهند.

او گفت که در میان ۲۴ درصد افراد بیکار، ۴۱ درصد آنان زنان و ۱۸ درصد دیگر مردان هستند.

به دلیل اشتغال مردم به زراعت در فصل زمستان، به گفته آقای موحد، میزان بیکاری بیشتر می‌شود و در فصل تابستان به حد اقل می‌رسد.

او گفت که از میان جمعیت دهاتی افغانستان ۳۴ درصد و در جمعیت شهری ۳۹ درصد مردم بیکار هستند.

به گفته آقای موحد، شمار کسانی که در بخش زراعت مصروف کار هستند به ۴۴ درصد می‌رسند، ۱۹ درصد هم در بخش خدمات، ۱۱ درصد نیز در بخش تجارت کوچک و بزرگ و کمتر از یک درصد نیز در بخش انرژی و آب مصروف کار هستند.

او گفت که ۲۲ درصد از نیروی کار را در این کشور زنان و ۷۷ درصد را نیز مردان تشکیل می‌دهند که بیشتر زنان نیز در بخش زراعت و تولیدی مصروف کار هستند.

حق نشر عکس Getty Images
Image caption میزان باسوادی در میان دو جنس در این سالها نیز از ۳۱ درصد به ۶۳ درصد افزایش است.

شمار جوانان و بزرگسالان با سواد نیز از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ در میان مردان از ۳۹ به ۶۸ درصد افزایش یافته و این افزایش در میان زنان از ۱۹ به ۳۸ درصد بوده است. میزان باسوادی در میان دو جنس در این سالها نیز از ۳۱ درصد به ۶۳ درصد افزایش یافته است.

به گفته او، میزان دسترسی مادران به مراکز بهداشت بهتر شده است. در سال ۲۰۰۵ حدود ۱۷ درصد از مادران کودکانش توسط کارمندان بهداشت و یا در مراکز بهداشت متولد می‌شدند که در سال ۱۳۹۵ به ۵۳ درصد رسیده است. همچنین درگذشته ۲۳ درصد از مادران در دروان حاملگی به مراکز بهداشت مراجعه می‌کردند که اکنون به ۷۰ درصد افزایش یافته‌است.

او گفت که حدود ۹۷ درصد از خانواده‌های افغانستان از منابع تولید برق همانند، برق خورشیدی، ژنراتور، برق دولتی و سایر منابع تولید برق استفاده می‌کنند.

معاون اداره مرکزی آمار افغانستان گفت که میزان دسترسی مردم به آب آشامیدنی سالم نیز ۶۱ درصد است که در سال ۱۳۹۳ این مقدار ۶۳ درصد بود و دو درصد کاهش یافته است.

آقای موحد گفته که ۱۳ درصد مردم افغانستان خانه شخصی ندارند. ۷۰ درصد از جمعیت شهری این کشور در مناطق فقیر نشین زندگی می‌کنند و ۴۴ درصد در خانه‌ای زندگی می‌کنند که در یک اتاق بیشتر از سه نفر هستند.

بر اساس این آمار ۴ درصد مردم افغانستان از انترنت استفاده می‌کنند.

به گفته او ۴.۲ درصد زنان قبل از سن ۱۵ سالگی ازدواج کرده و ۲۸ درصد دیگر نیز قبل از رسیدن به سن ۱۸ به خانه شوهر رفته‌اند.