تنها 381 زن برای انتخابات پارلمانی افغانستان ثبت نام کرده‌اند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تنها ۳۸۱ زن برای انتخابات پارلمانی افغانستان ثبت نام کرده‌اند

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که تا کنون حدود ۲۴۰۰ نفر برای شرکت در انتخابات پارلمانی ثبت نام کرده اند. عبدالبدیع صیاد، رئیس کمیسیون انتخابات گفته است که حضور زنان کمرنگ بوده و فقط ۳۸۱ زن نامزد شده اند. این آمار شامل ولایت غزنی نمی شود. چون آنجا ثبت نام هنوز شروع نشده است. ارشاد هنریار از کابل گزارش می دهد.