مصاحبه یک خبرنگار زن بی‌بی‌سی با افراد گروه طالبان در کابل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مصاحبه یک خبرنگار زن بی‌بی‌سی با افراد گروه طالبان در کابل

گفت‌وگو با یکی از اعضای طالبان در خیابان‌های کابل؛ ملائکه احمدزی، گزارشگر بی‌بی‌سی از آنها پرسیده آیا به کسانی که در مدت آتش‌بس با آغوش باز آنها را پذیرفته‌اند شلیک می‌کنید؟